Andragógia mesterképzési szak

“A felnőttek és az idősek képzésének szolgálatában”

Andragógia mesterképzési szak

Szakképzettség neve

Okleveles andragógus

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

320 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az andragógia mesterképzési szakról?

Mottónk: “A felnőttek és az idősek képzésének szolgálatában”

De milyen is lesz ez a négy féléves képzés, levelező tagozatos képzés? Mi adja a Milton specialitását, amiért mind az itt tanulók, mind a külsősök az országos átlagot messze meghaladóan nagy számban jönnek hozzánk, levelezős képzésünkre?

Mivel intézményünk minden képzése elsősorban a munkaerőpiac felé orientál, ezért az anyag összeállítói ennél a szaknál is arra törekedtek, hogy olyan területeken szerezzenek a diákok használható ismereteket, amelyekben jelentős piaci/érvényesülési lehetőségek vannak.

Így a 120 kredites képzésben az általános kurzusok között nagy hangsúllyal kapnak helyet a jogi és a társadalomelméleti, s a primer szociológiai kutatásokkal foglalkozó szemináriumok, illetve két szakirány: a képzési vezető és a gerontoandragógus indul el, immár a tanulmányok megkezdésének második félévében.

Szakképzettség neve

Okleveles andragógus

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

320 000 Ft / félév

Képzés részletei

A KÉPZÉSI VEZETŐ SZAKIRÁNNYAL VÉGZETTJEINK ALKALMASAK LESZNEK

 • elsősorban a felnőttképzési vállalkozások és akkreditált felnőttképző intézmények különféle munkaköreinek betöltésére, különös tekintettel a képzésért felelős vezetői beosztásokra;
 • a vállalati szintű felnőttképzési programok (át- és továbbképzések) kidolgozására, irányítására, hatáselemzésére (felnőttképzési programtervezés és curriculum-fejlesztés, moduláris képzési rendszerek kidolgozása és kompetencia-alapú tananyagok tervezése);
 • a HR-csoportok munkatársaként a vállalat, cég stb. stratégiai és üzleti tervének kialakításához és megvalósításához szükséges személyi feltételek biztosításában való közreműködésre, a belső karrier építés segítésére (szervezetfejlesztés);
 • a kultúraközvetítő és civil intézményekben az élethosszig tartó tanulás feltételeinek kialakítására, a nem formális programok fejlesztésére, és az informális tanulási tér létrehozására, fejlesztésére, hatáselemzésére;
 • a részvételre a kormányzati, önkormányzati, civil- és piaci szereplők munkájában: a munkaerőpiac felnőttképzési szegmensének feltárásában, elemzésében, az ezzel kapcsolatos szakmai javaslatok kialakításában és a döntések előkészítésében;
 • a kormányzati, önkormányzati, és civil, illetve vállalati szervezetek képzéseinek támogatását célzó hazai és európai uniós pályázatok írására, és menedzselésére;
 • a kormányzati, önkormányzati, és civil, illetve vállalati szervezetek képzéseinek tervezését és szervezését végző vállalkozások tervezésére, elindítására és működtetésére
 • A geronto andragógus szakirány egyedül itt indul az egész országban. Aki ezt elvégzi, az idősképzés legszélesebb területein tud majd elhelyezkedni.

Alkalmas lesz

 • az 50 év felettiekkel kapcsolatos jogi, munkaerő-piaci és életviteli tanácsadás, támogatás, érdekképviselet biztosítására és szervezésére – a társadalmi esélyegyenlőség megvalósítása érdekében;
 • az életúttervezés segítésére, karrier- és munkatanácsadásra, valamint tanácsadói és mentori tevékenység végzésére – normál- és krízishelyzetben egyaránt;
 • a kultúraközvetítő és civil intézményekben az élethosszig tartó tanulás feltételeinek a kialakítására a nem formális programok fejlesztésére és szervezésére, és az informális tanulási tér létrehozására, fejlesztésére, szakmai felügyeletére, hatáselemzésére;
 • a geronto andragógia területével kapcsolatos magyarországi és európai uniós pályázatok írására, menedzselésére;
 • a geronto andragógia minden területével kapcsolatos vállalkozások tervezésre, elindítására és működtetésére

Specializációk

 • képzési vezető
 • geronto-andragógus

Mintatanterv

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.