Emberi erőforrások alapképzési szak

Emberi erőforrások alapképzési szak

Ha mindig is érdekelt téged...

egy vállalkozás sikerének a kulcsa, a szervezet, és annak működése, ezen felül tudod, hogy a kitartó tanulás meghozza az eredményét,

Jelentkezz, és megtanítjuk ...

a módszertani és közgazdasági alapozás után a legmodernebb menedzsment-technikákat, munkaerő piaci ismereteked,

Végezd el, és legyél Te a legjobb ...

 • HR stratéga vagy tanácsadó
 • Toborzó, kiválasztó vagy fejvadász
 • Szervezetfejlesztő

Szakképzettség neve

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 295 000 Ft / félév
Levelező: 255 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az Emberi Erőforrás alapképzési szakról?

A Milton Friedman Egyetemen nappali és levelező tagozaton is elérhető Emberi Erőforrások (BA) alapképzési szak egyetemünk egyik legnépszerűbb, és egyúttal leghosszabb oktatási múltra visszatekintő programja.

A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a human erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a human erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

A modern tantárgystruktúra mellett az oktatók elismert elméleti és gyakorlati referenciákkal rendelkeznek, igy biztosítjuk hallgatóink számára a lefrissebb elméleti tudás megszerzése mellett az elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megismertetését is.

A szakmai gyakorlatra meghatározó, a HR munkában komoly tapasztalattal rendelkező vállalatoknál kerül sor, igy hallgatóink közvetlen betekintést és gyakorlati ismereteket szerezhetnek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiai és operatív feladatok területein.

A Milton Friedman egyetem büszke arra, hogy hallgatóink keresettek a munkaerő-piacon és a visszajelzések alapján alkalmasak és képesek is a humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok magas színvonalú biztosítására, melyhez a képzés során nyújtott széleskörű kompetenciafejlesztő tréningek is hozzájárulnak.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgatók az egyetemi oktatásban folyó, képzés mellett szerződött partnereinknél dolgoznak is.

A közelmúltban érettségizetteknek alapvetően a nappali, míg a munka / család mellett tanulóknak a levelező tagozatot ajánljuk.

Szakképzettség neve

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

A pótfelvételi eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 295 000 Ft / félév
Levelező: 255 000 Ft / félév

Képzés részletei

Szakmai és társadalomtudományi ismeretek:

 • humán erőforrás-gazdálkodás alapismeretek
 • munkaerő-piaci ismeretek
 • szervezet- és munkaszociológia
 • munkahelyi és munkaerő-piaci képzés
 • munkaügyi kapcsolatok rendszere
 • munkajog
 • kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
 • üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
 • személyügyi kontrolling
 • személyügyi informatika
 • társadalombiztosítási ismeretek
 • szervezeti magatartás
 • szociálpszichológia
 • munkavédelem és ergonómia
 • regionális munkaerő-gazdálkodás
 • projektmenedzsment
 • HR a 21. században és
 • egyéb választható specializációk

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek:

 • matematika
 • statisztika
 • informatika
 • mikro- és makroökonómia
 • vállalati gazdaságtan
 • nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan
 • vezetés-szervezés
 • gazdasági jog
 • marketing
 • számvitel
 • üzleti kommunikáció
 • szaknyelv
 • egyéb alapozó üzleti ismeretek

A SZAKON VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK

 • HR-szakértő

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

HR tanácsadó toborzás, kiválasztás, ösztönzés és kompenzáció, teljesítmény-értékelés, kontrolling, bér, társadalombiztositás és munkaügyi területeken, HR üzleti partner, vagy HR generalista illetve specialista, a későbbiekben pedig HR vezető gazdálkodási, és társadalmi szervezeteknél, multinacionális vállalatoknál, nemzetközi szervezeteknél, start up vállalkozásoknál , de akár saját vállalkozás keretében is.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

2023-AS FELVÉTELI ELJÁRÁS

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. informatika v. matematika v. történelem v. földrajz v. szakmai előkészítő tárgy v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.