Emberi erőforrások alapképzési szak

Emberi erőforrások alapképzési szak

Ha mindig is érdekelt téged...

egy vállalkozás sikerének a kulcsa, a szervezet, és annak működése, ezen felül tudod, hogy a kitartó tanulás meghozza az eredményét,

Jelentkezz, és megtanítjuk ...

a módszertani és közgazdasági alapozás után a legmodernebb menedzsment-technikákat, munkaerő piaci ismereteked,

Végezd el, és legyél Te a legjobb ...

 • HR stratéga vagy tanácsadó
 • Toborzó, kiválasztó vagy fejvadász
 • Szervezetfejlesztő

Szakképzettség neve

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 240 000 Ft / félév
Levelező: 230 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az Emberi Erőforrás alapképzési szakról?

A Milton Friedman Egyetemen nappali és levelező tagozaton is elérhető Emberi Erőforrások (BA) alapképzési szak egyetemünk egyik legnépszerűbb, és egyúttal leghosszabb oktatási múltra visszatekintő programja.

A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a human erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a human erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

A modern tantárgystruktúra mellett az oktatók elismert elméleti és gyakorlati referenciákkal rendelkeznek, igy biztosítjuk hallgatóink számára a lefrissebb elméleti tudás megszerzése mellett az elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megismertetését is.

A szakmai gyakorlatra meghatározó, a HR munkában komoly tapasztalattal rendelkező vállalatoknál kerül sor, igy hallgatóink közvetlen betekintést és gyakorlati ismereteket szerezhetnek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiai és operatív feladatok területein.

A Milton Friedman egyetem büszke arra, hogy hallgatóink keresettek a munkaerő-piacon és a visszajelzések alapján alkalmasak és képesek is a humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok magas színvonalú biztosítására, melyhez a képzés során nyújtott széleskörű kompetenciafejlesztő tréningek is hozzájárulnak.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgatók az egyetemi oktatásban folyó, képzés mellett szerződött partnereinknél dolgoznak is.

A közelmúltban érettségizetteknek alapvetően a nappali, míg a munka / család mellett tanulóknak a levelező tagozatot ajánljuk.

Szakképzettség neve

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Finanszírozott

A képzés önköltsége

Nappali: 240 000 Ft / félév
Levelező: 230 000 Ft / félév

Képzés részletei

Szakmai és társadalomtudományi ismeretek:

 • humán erőforrás-gazdálkodás alapismeretek
 • munkaerő-piaci ismeretek
 • szervezet- és munkaszociológia
 • munkahelyi és munkaerő-piaci képzés
 • munkaügyi kapcsolatok rendszere
 • munkajog
 • kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
 • üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
 • személyügyi kontrolling
 • személyügyi informatika
 • társadalombiztosítási ismeretek
 • szervezeti magatartás
 • szociálpszichológia
 • munkavédelem és ergonómia
 • regionális munkaerő-gazdálkodás
 • projektmenedzsment
 • HR a 21. században és
 • egyéb választható specializációk

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek:

 • matematika
 • statisztika
 • informatika
 • mikro- és makroökonómia
 • vállalati gazdaságtan
 • nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan
 • vezetés-szervezés
 • gazdasági jog
 • marketing
 • számvitel
 • üzleti kommunikáció
 • szaknyelv
 • egyéb alapozó üzleti ismeretek

A SZAKON VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK

 • HR-szakértő
 • Munkaerő-piaci

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

HR tanácsadó toborzás, kiválasztás, ösztönzés és kompenzáció, teljesítmény-értékelés, kontrolling, bér, társadalombiztositás és munkaügyi területeken, HR üzleti partner, vagy HR generalista illetve specialista, a későbbiekben pedig HR vezető gazdálkodási, és társadalmi szervezeteknél, multinacionális vállalatoknál, nemzetközi szervezeteknél, start up vállalkozásoknál , de akár saját vállalkozás keretében is.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. informatika v. matematika v. történelem v. földrajz v. szakmai előkészítő tárgy v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.

 Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2021. évi
felsőoktatási felvételi eljárások során

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezel az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választani, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.