Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Szakképzettség neve

Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 240 000 Ft / félév
Levelező: 230 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak keretében a hallgatók elsajátíthatják a modern üzletvitelhez szükséges, korszerű közgazdaságtani elméleti, módszertani és menedzsment ismereteket és képességeket. A gazdálkodási és menedzsment szak a legnépszerűbb üzleti szakok egyike. Általános, sokféle irányban felhasználható közgazdász oklevelet ad, amit Egyetemünkön erőteljesen gyakorlatias képzésben szerezhetnek meg a hallgatók. A végzés utáni elhelyezkedés meglehetősen gyors, és mind a nagyvállalati, mind a közép- és kisvállalati kör szívesen fogadja végzett hallgatóinkat. Jó lehetőségeket, stabil elméleti és módszertani alapot kínál a szak a mester szakokon való továbbtanuláshoz is.

A képzés elvégzése után a fiatalok képessé válnak a hatékony munkavégzésre a szakképzettségüknek és saját kompetenciáiknak megfelelő munkakörökben, egyéni karrier és életpálya építésére.

A képzés akár állami finanszírozott formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 240 000 Ft / félév
Levelező: 230 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott fontosabb témakörök:

 • mikroökonómia
 • makroökonómia és nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan és vállalati pénzügyek
 • vállalat-gazdaságtan
 • gazdasági jog
 • informatika
 • statisztika
 • számvitel
 • menedzsment
 • marketing
 • logisztika
 • az Európai Unió története és intézményrendszere
 • adózási ismeretek
 • fogyasztói magatartás és speciális marketing szakágak, illetve üzleti nyelvek

A SZAKON VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK

 • Adózás
 • Marketing
 • Kisvállalkozások menedzsmentje

Szakmai gyakorlati helyszínek:

Hazai és nemzetközi gazdálkodó szervezetek, cégek, minisztériumok, pénzintézetek, társadalmi szervezetek.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

Hazai és nemzetközi kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok különféle részlegei, társadalmi és üzleti szervezetek, vállalkozások alapítása és irányítása, kamarák és más érdekképviseleti szervek, nemzetközi szervezetek.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek).

Fontos, hogy legalább egy érettségi tárgyat emelt szinten kell teljesíteni!

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezel az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választani, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.