ICT Biztonsági Szakértő

ICT Biztonsági Szakértő

Szakképzettség neve

ICT Biztonsági Szakmérnök vagy ICT Biztonsági Szakember

Végzettség szintje

A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.

Képzési idő

3 félév

A képzés önköltsége

480 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az ICT Biztonsági Szakember szakirányú továbbképzésről?

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az ICT biztonsági hálózati, adatbázis-kezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni a kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni az ICT biztonsági rendszerek nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”.

 

Az ICT Biztonsági Szakember oklevél birtokában képes

 • informatikai biztonsági rendszerek területén való tájékozódásra,
 • az ICT biztonságra vonatkozó elméletek, módszerek használatára,
 • az elektronikus, digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben.

Alkalmas továbbá:

 • az egyes vállalatok ICT biztonsági feladatainak ellátására,
 • az internetes technológiák biztos használatára,
 • az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,
 • elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,
 • önálló és csoportmunka végzésére,
 • szervező és menedzseri feladatok ellátására az ICT biztonság területén.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • a képzettség birtokában az ICT Biztonsági Szakmérnök szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások ICT biztonsági rendszerének létrehozására és működtetésére,
 • ICT biztonsági tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, valamint az ilyen tevékenységű csoportok irányítására,
 • az üzleti élet döntéseinek előkészítéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordináló, tervező és szervező feladatok ellátására.

Szakképzettség neve

ICT Biztonsági Szakember

Végzettség szintje

A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.

Képzési idő

3 félév

A képzés önköltsége

480 000 Ft / félév

Képzés részletei

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SORÁN ÉRINTETT FŐBB TÉMAKÖRÖK

 • ICT biztonsági jogi ismeretek
 • Biztonságmenedzsment
 • Etikus hackelési ismeretek
 • Informatikai rendszerek ellenőrzése
 • Kockázatelemzés módszerei
 • Informatikai rendszerek forenzikus vizsgálata.

Felvételi információk 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki

 • alapképzésben (ideértve az Egyetemi végzettséget is) szerzett fokozat és informatika szakon szerzett szakképzettség (megszerezhető végzettség: ICT Biztonsági Szakember)