Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Szakképzettség neve

Kommunikátor

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudományok

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Legalább 80 óra

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 290 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető kommunikáció és médiatudomány alapképzés az egyik legnépszerűbb szak, és emellett társadalomtudományi területen a legszélesebb körű és legváltozatosabb ismeretanyagot adja.

A Milton Friedman Egyetem a Kommunikáció és Művelődéstudományi Tanszék (KMT) karakterének megfelelően jelentős társadalmi alapozó ismereteket, eligazodást ad a kommunikáció szakos hallgatóknak; ezzel is elősegítve a magabiztos tudás birtoklását. Ennek része a szociálpszichológiai, a szociológiai, a kultúrtörténeti, a jogi és a nyelvészeti képzés, amelyet kiegészítünk kompetencia-tárgyakkal, pl. a prezentációval, amelyet nálunk tanítanak a legnagyobb hangsúllyal az egész országban. A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes.

A specializációink a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően olyan területekre koncentrálnak, amelyeken – gyakorlatilag azonnali – lehetőség van az elhelyezkedésre. Ezért minden évben az üzleti, a közösségi-új média specializációkat hirdetjük meg. Az elhelyezkedésben a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyagon túl hallgatóink segítségére vannak a karrierfejlesztő szolgáltatásaink illetve az oktatók egyéni kapcsolati tőkéjéből fakadó lehetőségek széles tárháza is.

Nagyon fontos, hogy mi nem médiasztárokat és nem bulvárújságírókat képezünk. A fő cél olyan kommunikációs szakemberek kinevelése, akik teljesen különböző területeken (a válságmenedzseléstől a rendezvényszervezésig, a CSR-tól a PR-ig, a televíziós szerkesztéstől a dokumentumfilm-készítésig) megállják a helyüket.

Természetesen azokra is gondolunk, akik a kommunikáció tudományát emelt szinten szeretnék tanulni – nekik biztosítjuk mesterképzésünket, amely mesterfokozatot ad.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Kommunikátor

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudományok

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Legalább 80 óra

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 290 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon választható specializációk

Közösségi és új média

A specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék az állandó változásban lévő internet és általában az új média világát. Olyan témákat dolgoznak fel, mint az internet, a világháló és Web2, a vírus- és gerillamarketing, az online közösségek működése és lélektana, a közösségi média használta, a crowdsourcing és a sharing economy, illetve a márkaépítés és az én-marketing legújabb módszerei.

Vállalatoknak, társadalmi, kulturális és másféle szervezeteknek létfontosságú, hogy olyan szakemberek dolgozzanak nekik, akik eligazodnak az új médiatérben, és az adott szervezet-intézmény nyilvános megjelenését a legújabb technikákkal tudják támogatni. Másrészt a munkavállalónak is fontos, hogy olyan személyes márkát tudjon „kiépíteni”, amely önállóan is működőképes.

Üzleti kommunikáció

Ez a specializáció hangsúlyozottan nem közgazdasági, hanem kommunikációs jellegű, ami azt jelenti, hogy a hallgatók elsősorban a kommunikációs szakma üzleti aspektusait és elsődleges gazdasági környezetét ismerik meg, s nem tanulnak semmilyen elvont közgazdasági ismeretet. A specializáció elvégzésével viszont jobban megismerik a kommunikációs vállalkozások alapjait, a kulturális termékek értékesítési technikáit, a hazai és nemzetközi vállalati környezetet, a kommunikációs szakma önkormányzati és állami színtereit. Ezen kívül tanulnak üzleti tárgyalástechnikát, protokollt és etikettet.

Az itt szerzett kompetenciákkal mind hatékony kommunikációs magánvállalkozások indíthatók, mind lehetőség nyílik arra, hogy a versenyszféra szakmai vállalkozásaiban sikeresebben szerepeljenek a végzett hallgatók. Ezek mellett az állami-önkormányzati szféra kommunikációs egységeiben is hatékonyabban működhetnek, mivel gazdasági ismereteik szélesebb körűek az egyéb szakirányokon végzett hallgatókénál.

A szakon oktatott témakörök

 • pszichológia
 • szociológia
 • politológia
 • nyelvészet
 • jogi- és közgazdasági ismeretek
 • kommunikációkutatás
 • beszéd- és írásművelés
 • informatika
 • társadalmi kommunikáció
 • politikai és közéleti kommunikáció
 • családi kommunikáció
 • nemzetközi kommunikáció
 • vizuális kommunikáció
 • sajtó és média
 • film- és videokultúra
 • multimédia és hálózati kommunikáció
 • Web 2.0
 • közösségi média ismeretek
 • válságmenedzsment
 • Public Relations
 • CSR
 • üzleti tárgyalástechnika
 • információs társadalom
 • civilizációtörténet-geopolitika és prezentáció

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

A közművelődés és a kultúra területén, kormányzati és önkormányzati kommunikációban, civil szervezeteknél, sajtóban és médiában, lap- és könyvkiadóknál, a hírközlés, az on-line és mobil-kommunikáció területén, kutatóintézetekben, filmgyártó és filmforgalmazó cégeknél, pályázatíróként, sajtószóvivőként, a design, a marketing és a PR területén, egyéb kulturális, sport, szabadidős és szórakoztatási foglalkozásokat szervező cégeknél.

A szakmai gyakorlat helyszínei

Kulturális és művelődési intézmények, könyv- és lapkiadók, sajtó és média, kutatóintézetek, marketingcégek, mobil- és telekommunikáció, Internet és multimédia, (nemzetközi) civil szervezetek, önkormányzati hivatalok, nemzetközi közalapítványok.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Érettségi pontszámítás a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.