Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak

Szakképzettség neve

Okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Magyarul: 320 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakról?

 

A kommunikáció és a médiatudomány rendkívül dinamikusan fejlődő, az egyetemi hallgatók körében nagyon népszerű diszciplína. Az Egyetem mesterképzésén a tananyag kialakítása során figyelembe vesszük azt, hogy világunk mind medializáltabbá válik, a mobilkommunikációs technológiák fejlődésével pedig szükség van olyan szakemberekre, akik biztosan tájékódnak ebben a környezetben.

 

A Milton Friedman Egyetem mesterképzése a kommunikáció és a média világának hagyományos kérdései mellett a legújabb jelenségek eredetét, kialakulását, alapelemeit, egymáshoz és környezetükhöz való viszonyát ismerteti meg a hallgatókkal.

 

Képzésünkben a főállású kollégáink mellett egy-egy téma országosan elismert kutatói is oktatnak. A specializációk során pedig külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tudomány és a munka világát is jól ismerő szakemberek adják át tudásukat, amelyeket hallgatóink gyakornoki vagy munkahelyükön azonnal tudnak alkalmazni, ezzel is közegüket gyarapítva, gazdagabbá téve.

 

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

 

A később is használható alapok megteremtése érdekében mesterszintű képzésünk három fontosabb blokkból áll. Az első lépésben a hallgatók megismerik a mediatizált társadalom kialakulását és működését, illetve a kommunikáció és a média (médiakultúra) kutatását.

 

Ez a tudás később nagyon fontos számukra mind a közéleti kommunikáció specializáció (azaz a legkülönfélébb szervek, szervezetek, testületek, civil szervezetek és mozgalmak, intézmények, vállalkozások stb. közérdekű tevékenységével összefüggő kommunikációs jelenségek vizsgálata-megismerése), mind az üzleti kommunikáció specializáció elvégzése során.

 

 

 

Szakképzettség neve

Okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Magyarul: 320 000 Ft / félév

 

Képzés részletei

A képzés során

 • a legújabb nemzetközi és hazai tudományos eredményekbe kívánjuk a hallgatókat bevezetni, hiszen a magyarországi és az európai munkaerő piacon csak így biztosítható mindannyiunk versenyképessége;
 • tutoriális kapcsolattartás és foglalkozások keretében önálló kutatómunkára nyílik lehetőség, ami egyebek mellett segít az élethosszig tartó tanulásra való felkészülésben;
 • a hallgatók bekapcsolódhatnak az Egyetem Média- és Kultúratudományi Kutatóközpontjának a munkájába, kutatásaiba, ami hasznos lehet a doktori (PhD-) képzés során.

A KÉPZÉS CÉLJA MEGÉRTENI ÉS MEGISMERNI TÖBBEK KÖZÖtt:

 • a kommunikáció elveit, a mediatizációs folyamatokat;
 • a kommunikáció és a média hatásmechanizmusait, befolyását, a médiahatás pszichológiáját;
 • a médiatársadalmak fejlődését, az információs társadalom jellemzőit;
 • a médiarendszerek változását, ezek társadalmi és politikai hátterét;
 • a médiatermékek, médiaszövegek előállításának, megtervezésének alapvető kérdéseit;
 • a képalkotó technikáknak, a képek státuszának, a vizuális szokásoknak az alakulását;
 • a kép, a design, a reklámüzenetek retorikáját, struktúráját;
 • a globalizáció és az új média összefüggéseit.

A KÉPZÉS további előnyei:

A felsőoktatás rendszere nyomán jelentősen felértékelődött az egyetemi szintű képzés szerepe a munkaerőpiacon. A különféle szervezetek, vállalatok, multinacionális cégek, önkormányzatok, médiumok vezetői munkaköreinek, pozícióinak betöltésekor ma már nem elhanyagolható versenyelőny az MA végzettség.

Specializációk

 • üzleti kommunikáció
 • városmarketing-kommunikációs vezető

A közéleti kommunikáció szakirányon végzett hallgatók lehetnek szóvivők és kommunikációs vezetők; politikai kommunikációs tanácsadók és elemzők; újságírók és közösségi médiában tevékenykedők. Az egyetemi szintű képzés után a hallgatóknak lehetőségük lesz arra is, hogy tudományos pályára lépjenek, azaz tanulmányaikat PhD-képzés keretében, tudományos fokozat megszerzése céljából folytassák.

Az üzleti kommunikáció szakirányon végzett hallgatókat már a nemzetközi üzleti környezetben és információs társadalomban való munkára készítjük fel. Éppen ezért a tananyag részét képezik a hálózati ismeretek, a Big Data, a nemzetközi üzleti kommunikáció, a lobbi, image és arculat alkotás. A végzett hallgatók kommunikációs menedzserként, PR, reklám és marketing munkakörökben, vállalati kommunikációs referensként helyezkedhetnek el. Ez a specializáció hangsúlyozottan nem közgazdasági, hanem kommunikációs jellegű, ami azt jelenti, hogy a hallgatók elsősorban a kommunikációs szakma üzleti aspektusait és elsődleges gazdasági környezetét ismerik meg, s nem tanulnak kifejezetten közgazdasági ismeretet.

A most induló városmarketing-kommunikációs vezető szakirányt azok számára ajánljuk, akik egy település kommunikációját kívánják megismerni, vagy éppen irányítani. Képzésünk során a hagyományos ismeretek mellett olyan új jelenségekkel is foglalkozunk, mint például az okosvárosok. A későbbiekben a települések intézményeiben elhelyezkedő végzett hallgatóink a képzés során megismerik a városmarketing tevékenység során szükséges és lehetséges beavatkozásokat, figyelik majd az általuk készített terv megvalósulásának folyamatait.

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.