Szociológia alapképzési szak

Szociológia alapképzési szak

Szakképzettség neve

Szociológia szakos szakelőadó

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

A szakon nincs szakmai gyakorlat.

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 260 000 Ft / félév
Levelező: 230 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a szociológia alapképzési szakról?

A szociológia alapképzési szakunkon a hallgatók megtanulják a mai európai, és ezen belül a magyar társadalom jelenségeinek és működésének szakszerű értelmezését és elemzését. Ezzel párhuzamosan hallgatóink megismerkednek különböző társadalom-fejlődési modellekkel, a legkorszerűbb társadalomtudományi elméletekkel és adatfeldolgozási módszerekkel.

A szociológia szakon az elméleti-történeti képzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati képzésre is. A hallgatók számos terepgyakorlaton és adatelemzési munkán vehetnek részt, országosan elismert oktatók, kutatók és szakértők vezetésével. Az így szerzett ismeretek birtokában végzett hallgatóink továbbtanulási, illetve munkapiaci elhelyezkedési esélyei nőnek. Végzett hallgatóinkat szívesen alkalmazzák a közvélemény-kutatásban, mediátori feladatkörökben, média-területen, közigazgatásban, nemzetközi és hazai elemzőcégeknél, multinacionális vállalatoknál, szociális-esélyegyenlőségi szervezési munkakörökben, önkormányzatoknál, civil szervezeteknél, tudományos kutató-asszisztensi feladatkörökben, egyetemi és akadémiai projektekben.

Nappali tagozaton hallgatóinknak négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését.

A szakot szervező tanszék olyan oktatókkal, kutatókkal és szakértőkkel dolgozik, akik érzékenyek a társadalmi problémákra. Többen kutatták a hajléktalan-világot, vizsgálták a szociális devianciákat, a társadalmi konfliktusokat, a nemi szerepfelfogásokat, a munkaerő-piaci jelenségeket, a politikai radikalizmust, illetve a kirekesztések különféle módozatait. Ez a társadalmi érzékenység garanciája annak, hogy a szakon naprakész ismeretekhez juthatnak hallgatóink aktuális társadalmi problémák vonatkozásában.

  Akár állami finanszírozott formában is elérhető!

  Szakképzettség neve

  Szociológia szakos szakelőadó

  Végzettség szintje

  Alapfokozat

  Képzési terület

  Társadalomtudomány

  Képzési idő

  6 félév

  Szakmai gyakorlat ideje

  A szakon nincs szakmai gyakorlat.

  Elérhető tagozatok

  Nappali / Levelező

  Finanszírozási forma

  Állami / Önköltséges

  A képzés önköltsége

  Nappali: 260 000 Ft / félév
  Levelező: 230 000 Ft / félév

  Képzés részletei

  A szakon oktatott témakörök

  Szociológiai alapfogalmak, szociológia- és társadalomtörténet, jogtudomány, politológia, pszichológia, település- és a szegregáció szociológiája, interkulturális viszonyok, munka- és szerezetszociológia, a migráció szociológiája, gazdaság- és válságszociológia, oktatásszociológia, rétegződés és mobilitás, szociálpszichológia, filozófia és kultúratörténet, kulturális antropológia, a globalizáció folyamata, tanulmányírás, statisztika és kutatásmódszertan.

  MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

  Hallgatóink elhelyezkedhetnek országos és helyi társadalompolitikai intézményekben, közigazgatási szervezetekben, szociális ellátórendszerekben, települések önkormányzatainál, a civil szférában, multinacionális cégeknél, a különböző társadalomkutatással foglalkozó egyetemi, akadémiai, illetve piaci szférához tartozó intézeteknél, a sajtó és média területén.

  Mintatanterv

  letöltése

  Felvételi információk 

  ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

  Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv.

   A felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az érettségi pont számításához meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

   Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

   Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.

    Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

  HA NINCS ELÉG PONTOD

  Amennyiben nem rendelkezel az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választani, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.