Tanító alapképzési szak

A képzés legfontosabb célja az, hogy a hallgatók biztos szakmai tudással, kreatív pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, szeretettel kezdjék meg tanítói pályájukat.

Tanító alapképzési szak

Szakképzettség neve

Tanító

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Pedagógusképzés

Képzési idő

8 félév

Szakmai gyakorlat ideje

8-10 hét

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Levelező: 200 000 Ft / félév

A JÖVŐ TANÍTÓJA A MILTON FRIEDMAN EGYETEMEN TANUL!

Mert itt stressz-mentesen élvezheted a tanulást.

A képzés legfontosabb célja az, hogy a hallgatók biztos szakmai tudással, kreatív pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel, szeretettel kezdjék meg tanítói pályájukat.

A Középső kapuk program kiemelkedő szerepet szán a gyakorlat-centrikusságnak, amelynek alapját a korszerű portfolió- és projektalapú szemlélet alkotja. A kontaktórákon változatos módszerek, valamint munkaformák szerepelnek, különös tekintettel a kooperatív technikákra és a projektpedagógia kínálta lehetőségekre. A képzési program lényege az online tér, a digitális kultúra hangsúlyozása, mely a jövő tanítójának legfontosabb feladata.

Új eleme a képzésnek az is, hogy az elméleti ismeretek és a hozzá kapcsolódó tantárgy-pedagógiák integráltan jelennek meg, megalapozva ezzel az elméleti ismeretek azonnali beépülését a hallgatók tanítási gyakorlataiba. A képzés nyitott, szoros kapcsolatban áll a partner-intézményekkel, ahol a hallgatók megismerkednek a pedagógiai gyakorlatok sokszínűségével.

A „nyitott kapuk” képzés mellett keressük a „középső kapukat” is, ahol a magyar hagyományokra, pedagógiai és kulturális örökségeire építve a legújabb, legmodernebb pedagógiai és pszichológiai lehetőségek harmóniában illeszkednek és melyek a jövő tanítójának munkáját meghatározzák.

A hallgatók megismerik a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelésének gyakorlatát, valamint iskolán kívüli programokat is vezethetnek.

Nappali tagozaton négy félévben ingyenesen tanulhatnak idegen nyelvet a hallgatók (angol, német, modern héber és romani).

Hallgatóink részt vehetnek Polgár Judit „A sakk, mint általános képességfejlesztő” programján is.

Szakképzettség neve

Tanító

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Pedagógusképzés

Képzési idő

8 félév

Szakmai gyakorlat ideje

8-10 hét

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Levelező: 200 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott témakörök:

 • pedagógia
 • pszichológia
 • társadalomtudomány
 • informatika
 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • ember és társadalom
 • természetismeret
 • ének-zene
 • vizuális nevelés
 • technika-életvitel és gyakorlat
 • testnevelés és sport

Választható műveltségterületek:

 • magyar nyelv és irodalom
 • idegen nyelv (angol. német)
 • matematika
 • történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika
 • természettudomány
 • művészetek (ének-zene vagy vizuális kultúra vagy dráma és színház)
 • technológia (digitális kultúra vagy technika és tervezés) vagy
 • testnevelés és egészségfejlesztés

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

 A Milton Friedman Egyetemen a tanítóképzés során a pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti, módszertani, valamint a választott műveltségterületnek megfelelő szakmai ismereteket, magas színvonalon sajátítják el a hallgatók. A gyakorlati képzés a hallgatói kötelezettségek között nagy hangsúllyal van jelen. A hallgatók a szakmai gyakorlaton az iskolai élet minden területébe betekintést nyernek, önálló pedagógiai munkát végeznek, valamint a saját portfóliójukat is elkészítik.

A választott műveltségterületnek megfelelően további speciális szakmai ismereteket sajátítanak el.

A Milton Friedman Egyetemen végzett tanító az ismeretek, készségek és képességek, attitűdök birtokában alkalmas lesz osztálytanítóként az 1-4. osztályban valamennyi tantárgy kimagasló színvonalú oktatására. A választott műveltségterületnek megfelelően alkalmas lesz az 5-6. osztályban a műveltségterület oktatási feladatainak ellátására, továbbá a tanítói végzettséggel betölthet napközi otthoni, tanulószobai, kollégiumi nevelői munkaköröket is.

Továbbtanulásra is lehetőség van a különböző mesterszakokon (például Neveléstudomány MA) és különböző tanárszakok rövid képzési idejű formáin.

Felvételi információk 

ALKALMASSÁGI VIZSGA: AZ ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN 2023. ÁPRILIS 22.

Alkalmassági vizsga tájékoztató

letöltése

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom (kötelező) és biológia v. ének v. idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, beás, lovári) v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. szakmai előkészítő tárgy v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy.

A felvétel feltételeként bármely felsorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezel az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választani, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.